1. Polska 46 lotów
2. Wielka Brytania 16 lotów
3. Niemcy 9 lotów
4. Gruzja 4 loty
5. Hiszpania 4 loty
6. Izrael 4 loty
7. Włochy 4 loty
8. Austria 3 loty
9. Cypr 2 loty
10. Dania 2 loty
11. Francja 2 loty
12. Grecja 2 loty
13. Malta 2 loty
14. Maroko 2 loty
15. Portugalia 2 loty
16. Szwecja 2 loty
17. Ukraina 2 loty
18. Węgry 2 loty